Garantija

Mūža garantija visiem mūsu korpusiem

Garantija

Visiem izgatavotajiem korpusiem mēs dodam 5 gadu garantiju, ja kāds korpuss sūtīšanas vai ekspluatācijas laikā tiek bojāts mūsu vainas pēc, tad mēs to salabojam vai izgatavosim jaunu - bez maksas. Garantija neattiecas uz bungu dzelžiem un plēvēm.

Pamat garantija:

Visām piedāvātajām precēm tiek nodrošināta RAŽOTĀJA garantija. Saņemot preci, Jūs saņemat maksājuma pavadzīmi-rēķinu un produkta pasi kas ir garantijas dokuments.

Ja visā lietošanas laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa pret jaunu saskaņā ar ražotāja noteikumiem.


Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

-ja prece izmantota tam nepiemērotā veidā, vietā un tam neparedzētiem mērķiem;

-ja prece tikusi glabāta tam nepiemērotos apstākļos;

-ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

-ja veiktas izmaiņas preces sastāvā , konstrukcijā;


Bojājumi, kuri anulē garantiju:

-bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu, dzīvnieku klātbūtnes rezultatā;

-bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (mitrums, ūdens,lietus,smiltis u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;

-bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība preces lietošanai;

-bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru lietošana.


Garantija neattiecas:

-uz precēm, piederumiem (aksesuāriem), materiāliem, komplektiem kuru ražotājs nav Melany Drums.

-uz bungu dzelžiem un bungu plēvēm.


Melany Drums neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai mantai.

SIA Melany drums ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija ”. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai līdzfinansēto projektu nr. 17-04-AL25-A019.2101- 000004 ir iegādājusies galdniecības, kokapstrādes ražošanas iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieejams šeit

Sazinies ar mums